Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công ty KOBAYASHI VIỆT NAM

Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý đúng mực các dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật nàyđược xây dựng để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và,hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và,hoặc dữ liệu mà chúng tôi nắm giữ về bạn, dù là hiện tại hay tương lai, cũng như giúp bạn trong việc đưa ra quyết định đã được thông báo trước khi cung cấp cho chúng tôi bất cứ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những thông tin này hoặc về cách thức bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi Email cho chúng tôi qua phần liên hệ.

Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu, dù thật hay không, về một cá nhân có thể được định danh từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà một tổ chức đã hoặc gần như có thể tiếp cận. Các ví dụ thông thường về dữ liệu cá nhân bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước, thông tin liên lạc, Email..

Quản lý thông tin của người dùng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Công ty KOBAYASHI VIỆT NAM sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin khách hàng

Việc thu thập dữ liệu thông tin khách hàng chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, năm sinh, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (tỉnh thành, tên trường học). Đây là các thông tin mà có thể được yêu cầu khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những dịch vụ mới theo những xu hướng và sự phát triển mới của xã hội. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công ty KOBAYASHI VIỆT NAM chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên và thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Miễn trách nhiệm liên quan đến bảo mật và trang web của bên thứ ba

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH AN TOÀN CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ,HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN TRANG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để duy trì sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế là người có đặc quyền truy cập các hệ thống như vậy, và được yêu cầu giữ dữ liệu cá nhân bảo mật. Khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm bạn cung cấp được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉnh được truy cập như nêu trên.

Chính sách lưu trữ, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng

Công ty KOBAYASHI VIỆT NAM sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Cookies và công nghệ theo dõi

Khi bạn truy cập Ứng dụng hoặc Trang web, chúng tôi và các đối tác kinh doanh của mình có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác cho nhiều mục đích khác nhau. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm trực tuyến của bạn, ví dụ, bằng cách ghi nhớ trạng thái đăng nhập và xem các tùy chọn ưu tiên của bạn từ lần sử dụng Ứng dụng của chúng tôi trước đó khi bạn quay lại. Nếu bạn chặn cookies và các công nghệ theo dõi, bạn sẽ không thể truy cập vào các phần nhất định của Ứng dụng. Bạn có thể tìm duyệt trang web của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai, và chúng tôi sẽ thu nhận thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn (ví dụ như địa chỉ IP) cho mục đích giám sát và cải thiện trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Việc cập nhật thông tin của Chính sách bảo mật

Công ty KOBAYASHI VIỆT NAM sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Nhật và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt, tiếng Nhật hoặc các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên tham chiếu.