Địa chỉ

Công Ty TNHH KOBAYASHI VIỆT NAM

(+84)93-611-2880

So 17, ngo 2 Nguyen Van Ngoc, P. Cong Vi, Q. Ba Đinh, TP Ha Noi, Viet Nam