Những điểm mạnh của công ty

1.Kỹ sư người Nhật tạm trú tại nước sở tại

Nhân viên kỹ thuật tạm trú tại nước sở tại đã có kinh nghiệm trên 20 năm làm việc ở Nhật Bản. Vì lý do đó,Cùng với việc phát huy các kĩ thuật mang tính chất lượng cao của Nhật trên công trường thì chúng tôi cũng muốn truyền lại các công nghệ, kĩ thuật đó để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai. 

2.Có kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu

Người tiến hành những công việc cốt lõi là những nhân viên người Nhật có kinh nghiệm và chuyên môn cao,cùng với đó là những kỹ thuật viên Người Việt Nam đã có kinh nghiệm làm việc từ 3~5 năm tại Nhật theo diện thực tập sinh kỹ năng. Do đó để áp dụng chất lượng Nhật Bản vào công việc,thì những kĩ thuật viên có ý thức cao về mặt an toàn và có kiến thức, kĩ thuật, kinh nghiệm về công việc đó sẽ tiến hành.

3.  Đào tạo nhân viên một cách bài bản, toàn vẹn

Đối với kỹ thuật viên người Nhật có kinh nghiệm, thường trú tại nước sở tại sẽ tiến hành đào tạo, truyền dạy các kỹ năng cho các kỹ thuật viên người Việt về mặt an toàn và các kỹ thuật làm việc của Nhật Bản.