Lịch sử hình thành công ty

Lịch sử hình thành công ty

Công ty KOBAYASHI được thành lập vào năm 2008 tại Quận Konan, Thành Phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Cty chúng tôi áp dụng những thành tựu, công nghệ mới trong việc bảo dưỡng và xây dựng những công trình mới, trọng điểm tại hai thành phố lớn của Nhật Bản(Yokohama, Tokyo). Sau đó do sự phát triển lớn mạnh của công ty và thiếu nguồn nhân lực trẻ, chúng tôi đã tìm hiểu về hệ thống thực tập sinh(TTS) người nước ngoài, chúng tôi đã ấn tượng mạnh mẽ với mục đích của hệ thống là đào tạo, giúp những TTS học những kiến thức,kĩ năng và kĩ thuật mang tính thực tiễn để sau này khi về nước có thể trở thành nguồn nhân lực cho sự phát triển của kinh tế nước nhà( Việt Nam). Từ đó vào năm 2016 chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận TTS người nước ngoài( Việt Nam). Tuy nhiên theo một số bản điều tra, những TTS sau khi trở về nước tìm những công việc đã có kinh nghiệm làm tại Nhật Bản chiếm khoảng 50,2%, còn những TTS tìm những công việc khác không liên quan chiếm tới 49,8%. Tại sao những TTS đó lại không tìm những công việc có liên quan tới công việc trước đây?. Trong các vấn đề đó có một số ý kiến cho rằng các TTS sau khi trở về nước cũng muốn làm những công việc mà mình đã được đào tạo tại Nhật Bản trước đây, tuy nhiên do khi tiến hành một số công việc có tính chất nguy hiểm thì không đảm bảo các tính chất về mặt an toàn , vì thế mà không muốn tiếp tục công việc đó.

Từ những vấn đề đó, để không lãng phí nguồn nhân lực có tay nghề cao đã được đào tạo một cách bài bản tại Nhật Bản, Cty chúng tôi đã xem xét kỹ các khía cạnh an toàn và chất lượng của Nhật Bản để áp dụng vào xây dựng các công trình tại Việt Nam. Từ những ý tưởng mạnh mẽ đó vào đầu năm 2020 CTy TNHH KOBAYASHI tại Việt Nam đã được thành lập, cùng với đó Cty chúng tôi cũng muốn đưa các kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã được rèn luyện và đào tạo một cách bài bản tại Nhật Bản, sử dụng chúng để có thể góp một phần nào đó cho sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.