Điều kiện tuyển dụng

Người có kinh nghiệm về nghành giàn giáo, lắp đặt kết cấu thép

Những thực tập sinh Nhật Bản nghành giàn giáo đã kết thúc hợp đồng và về nước

Người muốn đóng góp cho nền xây dựng và phát triển kinh tế nước nhà